PENGUMUMAN KELULUSAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) TAHUN AKADEMIK 2024/2025

  • Whatsapp

FAKULTAS KOMPUTER DAN MULTIMEDIA (FKOM)
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

NO. NO. UJIAN NAMA
1. 240410 SUHAIRAN NATASYA
2. 240500 IKBAL ARAFAH
3. 240501 FATHUR RIDHA
4. 240533 NABILA
5. 240249 HAIDIL AZMI
6. 240630 RYAN AULIA
7. 240366 MUHAMMAD NAWALUL HAIKAL
8. 240439 KARMILA
9. 240466 RAHIMI AL AZIS
10. 240365 DAYNIKA FAHIRAH
11. 240488 RASYA ANDIKA
12. 240827 MHD ZULFIKRI
13. 240620 M.KHAIRIL
14. 240427 AYU WANDIRA
15 240405 ZAHARATUL MUNA
16. 240173 MUHAMMAD FIKRI
17. 240174 HADLIN GUSNANDA
18. 240513 SORAYA ZURISMA
19. 240478 ANDRE AL HAFID
20. 240502 FUZA MAHARA
21. 240313 M. NABIL ZUHAYR
22. 240406 NAZAFATUL AULIA
23. 240875 NAIMA
24. 240116 RISSATIN RAZIAH
25. 240286 T FIRMANSYAH
26. 240291 HILMA JUWIRA
27. 240510 ACHYAR RIFKAL
28. 240358 MUHAMMAD IHSAN
29. 240118 NAZIRA ALVIA
30. 240097 IRFANUDDIN
31. 240465 FASTABIQUL KHAIRAT
32. 240207 FAKRURRAZI
33. 240418 FIRAUZA
34. 240690 FARINA AIZURA
35. 240130 ABDUL FAIZ
36. 240414 AMINATUN SAKIA
37. 240311 HANISAH
38. 240330 AYU WANDIRA
39. 240002 ULIL QUFA
40. 240419 MUHAMMAD FARHAN
41. 240328 ADIDAH
42. 240250 AULIANA JULI
43. 240770 RAJULUL ALMUZAKRI
44. 240392 PUTRI BALQIS
45. 240672 ELFINA
46. 240386 ULFA MAHERA
47. 240196 MUHAMMAD HABIBI
48. 240069 MUHAMMAD ISRA
49. 240247 HAIKAL ARDIANSYAH
50. 240076 AIDIL FITRAH
51. 240244 IRMA
52. 240329 MIRA SALSABILA
53. 240547 MUHAMMAD FADHIL
54. 240753 MUHAMMAD HAIKAL
55. 240451 MUHAMMAD AZIS
56. 240022 ZUHRA NABILLAH
57. 240349 ROZATUL AYANA
58. 240228 RAIHATUL JANNAH
59. 240433 NANDA SARI
60. 240408 FAIRUZ RAFI
61. 240377 MUHAMMAD FARHAN
62. 240449 M.ANGGA
63. 240277 IKMILA YANA
64. 240175 INTAN RAMATIANA
65. 240161 RIZKAYANA
66. 240024 RISKIA ULFA
67. 240825 ULUL AZMI
68. 240059 BADRATUL NAFIS
69 240448 MUHAMMAD WALI ALKHALIDI
70. 240169 DIAUL UMAIRAH
71. 240485 RAHMAD RIFALDI
72. 240299 FIRMAN ARDIANSYAH
73. 240450 KHAIRUL IKHWAN
74. 240012 ULFA SAFITRI
75. 240074 NADIA TULJANNAH
76. 240078 REIFAN AULIA
77. 240682 SYAHRUL GHUFRANDA HARAHAP
78. 240414 BAYHAQI
79. 240021 BADRATUN NAFIS
80. 240024 KHAIRUN NISA
81. 240011 MUHAMMAD HAIKAL
82. 240437 M QAUSAR
83. 240269 FADHIL
84. 240723 MUHAIMIN AZIZ
85. 240246 ANNISA FADHILA
86. 240167 ROSLINA
87. 240432 NAZARUL KHALIS
88. 240830 AFDHALUL RIDHA
89. 240152 FIZATUL JANNAH
90. 240825 ULUL AZMI
91. 240792 MAHARANI RIZKI
92. 240268 MAWAZZATI
93. 240417 KHAIRATUN NISA
94. 240119 NUZULUL ISNA
95. 240056 WULAN AULIA
96. 240761 AHSANUL ZAININ
97. 240283 PUTRI RISKIYA
98. 240054 MIFTAHUL HUSNA
99. 240207 NURFAYATI
100. 240064 ULFYATUL RAHMA
101. 240057 HAYATUN NUFUS
102. 240048 TI AISYAH
103. 240049 RAISYA AMANDA
104. 240052 PUTRI SALSABILA
105. 240279 ASYURA
106. 240287 MUHAMMAD IMRAN MOULANA
107. 240364 MUNANDAR
108. 240230 MUHAMMAD HAIQAL
109. 240833 MUHAMMAD ICHSAN
110. 240071 NAYLA
111. 240497 MUHAMMAD DIAN
112. 240494 CUT HUSNUL AMALIA
113. 240568 BADRATUN NAFIS
114. 240820 RAHMAT FAHLEVI
115. 240227 ABUL KHAIRI
116. 240229 SALMAN ALFARISI
117. 270270 NURFAYATI
118. 240412 DIAN MUTIARA
119. 240431 ZAHWATUN NISA
120. 240312 IRMA YULITA
121. 240193 MUHAMMAD ARIEF FADHILLAH
122. 240483 FADLIAN NUR
123. 240482 RAIS NAMURA
124. 240200 REZA FITRA SEINA
125. 240436 PUTRI NABILA
126. 240046 MUHAMMAD AMARUL
127. 240579 ABDUL ZAKI
128. 240781 ROZATURRAHMAH
129. 240738 SOFAN AULIA
130. 240276 KHAIRUL ICHSAN
131. 240248 FACHRURINA
132. 240790 SELAMATDIN
133. 240809 FIRMAN SAPUTERA
134. 240093 DEWI INTAN PURNAMA
135. 240425 ZIKRA HAYATI
136. 240553 RESTY DIVA LIANI
137. 240267 MUSTABSIRAH
138. 240272 MARDHATILLAH
139. 240264 HERA NAZITA
140. 240807 NAHDAH AMIRAH HURIN
141. 240822 HERDIANTO
142. 240800 RUSDY KARIM
143. 240825 MUHAMMAD ZIKRA
144. 240803 SAYANDI
145. 240806 ABDILLAH KHUSNI
146. 240788 KAISAR
147. 240826 FUGER IWAN RANTO
148. 240824 RENI SALSABILA
149. 240829 INDAH FITARA
150. 240811 SAKINAH RAHMADANI
151. 240791 SARI MULIYANI
152. 240797 ALYAQIN SYAHDI
153. 240821 ALDI SAPUTRA
154. 240026 REZA FALEFI
155. 240290 MUHAMMAD HAIKAL
156. 240326 RAMADHAN
157. 240020 BUNGA ASRI
158. 240071 SINGGIH HIDAYAH
159. 240214 NADIA ULFA
160. 240835 MUNAWIR
161. 240240 AIFANITA
162. 240263 PUTRI RAISA NUZULA
163. 240805 SYAHPUTRA
164. 240398 MUHAMMAD FAHRIL
165. 240205 MUNAWIR
166. 240207 KHAIRUL IKHSAN
167. 240208 ANNISA FADHILA
168. 240209 ROZATURRAHMAH
169. 240210 IKMILA YANA
170. 240206 IRMA
171. 240420 MARDHATILLAH
172. 240419 NURFAYATI
173. 240422 MAWAZZATI
174. 240201 HERA NAZIRA
175. 240202 MUSTABSIRAH
176. 240203 PUTRI RAISA NUZULA
177. 240204 FACHRURINA
178. 240415 ROZATUL AYANA
179. 240417 KHAIRATUN NISA
180. 240418 MUHAMMAD IMRAN MOULANA
181. 240414 BAYHAQI
182. 2400228 RAIHATUL JANNAH
183. 240421 IRMA YULITA
184. 240227 ABUL KHAIRI
185. 240229 SALMAN ALFARISI
186. 240230 MUHAMMAD HAIQAL
187. 240218 ZIKRA HAYATI
188. 240781 BADRATUN NAFIS
189. 240551 RESTY DIVA LIANI
190. 240562 CUT HUSNUL AMALIA
191. 240240 AIFANITA
192. 240221 SOFAN AULIA
193. 240632 ZAKY FIRMAN DESH
194. 240001 ABDUL ZAKI
195. 240564 ULUL AZMI

Muat Lebih

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
1. PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
NO. NO. UJIAN NAMA
1. 240618 HAIKAL FAHRIL
2. 240522 ROUZATUL JANNAH
3. 240543 TEUKU MUHAMMADAR RAZIKAL AL GAZA
4. 240136 ADITA NANDA
5. 240598 IRFAN MAULANA
6. 240375 MUHAMMAD IKRAM
7. 240837 SUBBAN MALWI
8. 240101 AKMALJULIANDA
9. 240602 TEUKU IHSANUL FIKRI
10. 2401002 MUHAMMAD WALI
11. 240613 RISKA SALSABILA
12. 240370 HASIFA MAULIZA
13. 2401008 ALVIA RAHMATI
14. 240600 AFDHALUL ZIKRI
15. 240557 JULIANDA
16. 240699 SULAMUL MUNAWARAH
17. 2401000 MUHAMMAD FADHAL
18. 240402 INTANILHAMIANA
19. 240571 FATA IMANDA
20. 240758 T IJLAL MUDHAFFAR
21. 240275 ULFA NAZILA
22. 240281 VINA MAULINA
23. 240835 ZULKIFLI
24. 240108 AZZAHRA AFINA SABTIA
25. 240638 NUR AISYAH
26. 240512 INTAN ZULFIRA
27. 240593 SYAHRAN NABAWI
28. 240700 LIA RAPENA
29. 240430 WIRYA SAPUTRA
30. 240027 FAHDLIA ZARA WIDIANA
31. 240037 NIDIA AZAIZAN
32. 240021 NABILA KHAIRUNISA
33. 240467 SOFYA NISWAH
34. 240309 ANNISAK ZAKIRA
35. 240143 FIRA FITRIA
36. 240144 CUT NAISA DARA FONNA
37. 240393 SARAH NADIA
38. 240232 AYU ANJALIA
39. 240521 MAHDALENI
40. 240141 KHAIRUNNISA
41. 240592 RISKA AULIA
42. 240487 YUSUF FARHAN HASIBUAN
43. 240373 SASKIA AURA SULISTIA
44. 240210 IRHAM
45. 240518 ROSENANI
46. 240326 RIZKI AZHARI
47. 240194 NAZIRATUL FIRDUS
48. 240197 KHALISNA
49. 240209 INTAN MAULIDIA
50. 240220 NADIA ZAHIRA PUTRI
51. 240041 FIQRA
52. 240577 NOPIANA
53. 240519 CUT SARAH FARZANA
54. 240359 RISKA NANDA
55. 240470 RAJITA DEWI
56. 240670 SAVIRA IRHAMNA
57. 240725 NURUL ASHIKIN
58. 240560 RIZKA MURNI
59. 2401007 MUFIDATUL HUSNI
60. 240799 MULYADI
61. 240205 SITI NURHAFAZAH
62. 240335 IRSAN
63. 240798 DINA MUSTARA
64. 240348 SUCI SUSAN
65. 240623 MILA YANTI
66. 240415 SALSABILA PUTRI
67. 240594 MAULIZA
68. 240704 MUHAMMAD ARIF
69. 2401004 FAIZUL RIZKY
70. 240140 ALIFA ZAHARA
71. 240255 NASYA AL SYIVA
72. 240756 ULUL AZMI
73. 240032 AHMAD REZA
74. 240585 FIKA RAMADHANI
75. 240607 MULIANA
76. 240201 NURUL KHAIRA
77. 240077 NABILA HUMAIRA
78. 241009 ZUHRATUR RAHMI
79. 241010 SAFRINA
80. 240117 SYADILLA DARAMA
81. 240603 MIFTAHUL JANNAH
82. 241005 NADIA ULFA
83. 240041 NOVRA SYILVIANUL FITRI
84. 240221 EVA JUANA
85. 240133 SYIFA SYAUQIAH
86. 240361 FITRI SAFARINA
87. 240217 NUR JASMI
88. 230712 AMRUL FATANI
89. 240322 MULIA DEWI
90. 241006 NADIRAH
91. 240635 SYIFA AZZUHRA
92. 240626 KHAIRUL RIJAL
93. 240732 RAYYYANTI
94. 240213 LAILATUL RAHMI
95. 240220 AMRUL FATANI
96. 240798 RAYYANTI
97. 240213 LAILATUL RAHMI
98. 240215 MULIA DEWI

2. PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
NO. NO. UJIAN NAMA
1. 240235 RAHMAD FURQAN
2. 240227 BALQIS BULUEN TARI
3. 240234 MIFTAHUL JANNAH
4. 240574 SAIFANNUR
5. 240036 AZKAL AZKIA
6. 240514 NAZILA RAYYAN
7. 240871 M. KADAVI
8. 240715 AULA ZIKRA
9. 240441 SALSABILA
10. 240314 HAYATI NACITA
11. 240150 NAZLA INTAN SARI
12. 240462 MAISURA
13. 240080 MUNAZZIRAH
14. 240379 SARIANI
15. 240240 NAZRATUL UMMI
16. 240154 VIOLA MAKFIRAH
17. 240079 BAGUS
18. 240318 VERA VERLINDA
19. 240310 BADRUDDIN
20. 240202 TASYA MAULIDIA
21. 240376 MUHAMMAD RONI AGUSTIN
22. 240190 AURA NATASIA
23. 240192 NATASYA NABILA
24. 240242 ASMAUL HUSNA
25. 240185 CUT AIDHA DETRIA
26. 240065 RIRIN ARIANTI
27. 240739 SILVIA RAHMAH
28. 240719 LIZA FITRIA
29. 240544 DEA NURUL HASANAH

FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH (FHS)
PROGRAM STUDI HUKUM (S1)
NO NO UJIAN NAMA
1. 240823 SELLY MONIKA
2. 240581 M.DZAKKI
3. 240671 M ADITIA
4. 240773 INDAH SALSABILA
5. 240274 INDY CHARAINA
6 240100 ANISSA FITRIA
7. 240769 SISKA MAHARA
8. 240182 SARAH RIFQI MAULIZA
9. 240165 MUHAMMAD HAIKAL
10. 240617 MUHAMMAD WALI ALKHALIDI
11. 240146 ISMATUR RAHMI
12. 240148 HAYATON NUPUS
13. 240763 RAJIE FANDI
14. 240760 M RIVAL RIZKY SAPUTRA
15. 240474 HENDRI
16. 240151 FACHRIZAL
17. 240696 M. NAZIR
18. 240155 OLA NISKA
19. 240331 NADIA FITRIA
20. 240736 MUHAMMAD ZIYA ULFATA
21. 240177 M YAHZI FAZRA MAULANA
22. 240179 HUSNA AULIA
23. 240164 FIRZA HUMAIRA
24. 240156 ULFA MAWADDAH
25. 240752 RIA AGUSTINA
26. 240774 SYIFA NADYA SAFIRAH
27. 240516 RAIHUL MISKI
28. 240673 T KHAIRUN NAFIS
29. 240438 NABILA SYAHADA
30. 240576 ULFI MAKFIRAH
31. 240091 ULFA MAHERA
32. 240695 AYU
33. 240530 PUTRI HERMAWATI

FAKULTAS SAINS PERTANIAN DAN PETERNAKAN (FAPERTA)
1. PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN (S1)
NO NO UJIAN NAMA
1. 240588 SURIANA
2. 240750 AUNA FAZIRA
3. 240542 SUCI MUHARNI
4. 240363 ZULFA RAHMI
5. 240170 NABILAH SAWI
6. 240626 ZULAIHA
7. 240230 RAJIALUL MUNA
8. 240705 RISNA KHALISA
9. 240702 M.ALZA JULI
10. 240586 KHAIRUL HADI
11. 240801 REFNI ZAKIA
12. 240629 DIRA SAFIRA
13. 240697 DIVA YATUL VIKRA
14. 240721 AZNANI
15. 240189 AISYA ALSYAFIRA
16. 240701 ZAHWA NABILA
17. 240356 M.RIZA SYAWAL
18. 240181 NAZA FADILA
19. 240172 MAWADDAH WARAHMAH
20. 240357 REZA ALFARICHI
21. 240479 SITI MEI ZAHARA
22. 240399 MUHAMMAD AKSAL
23. 240101 IMFARIAN
24. 240394 MUHAMMAD IKHSAN
25. 240327 MUHAMMAD YASSIR
26. 240578 HIKMAH AGUSTINA
27. 240105 NAJWA SAFIRA RIDWAN
28. 240218 NADIATU SHALIHAH
29. 240224 RESHA NURUL HUSBA
30. 240495 NASYWA AMALIA
31. 240158 RAYYAN FIKRI

2. PROGRAM STUDI PETERNAKAN (S1)
NO NO UJIAN NAMA
1. 240325 LACHDAR BELLAMI
2. 240724 RAUDHATUL MUNAWARAH
3. 240625 SAIFUL BAHRI
4. 240278 NURIZA SAPUTRA
5. 240030 KHAIRUNNISA
6. 240555 HARIS ASKYA
7. 240362 NURFAIZA
8. 240191 RAUZATUL JANNAH
9. 240730 MIFTAHUL JANNAH
10. 240812 RAHMAT HIDAYAT
11. 240389 IRFAN MAULANA
12. 240244 WAHYU MUSTAQIM
13. 240745 MUNADIA AZKA
14. 240084 SOFIA NELANA
15. 240098 DONA SAFITRI
16. 240142 ZAKIYATUL HUSNA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
1. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI (S1)
NO NO UJIAN NAMA

1. 240545 M.NOVAL VADARI
2. 240531 MUHAMMAD RAMADHAN SAPUTRA
3. 240350 M.REZA
4. 240528 RAJUL KHAIRI
5. 240525 MIFTAHULJANNAH
6. 240819 MUHAMMAD RISKI
7. 240420 NABILA AULIA
8. 240372 MUHAMMAD FURQAN
9. 240591 FARHAN SYAHPUTRA
10. 240584 REZIKA HUMAIRA
11. 240371 MUHAMMAD SYAFII
12. 240295 YAZRIL ILHAM
13. 240337 TASYA SAFIRA
14. 240709 KHAIRUL MAHFUD
15. 240123 ASHRAFUL ANAM
16. 240339 SITI ANISA HUMAIRA
17. 240532 DEYA AULIYANTI
18. 240628 RIZKI AULIA
19. 240397 MUZAMMIR
20. 240442 NAZILA KHAIRISA
21. 240114 M. ISYQUN
22. 240507 ALWAN ZAWAWI
23. 240297 ABDUL AZIZ
24. 240025 FARHAN SUBUHNA
25. 240703 SUCI RAMADHANI
26. 240199 MUHAMMAD ABED
27. 240698 HAYATUN FINA
28. 240711 M. ALFIKRI
29. 240463 FAUZAN AZIMA
30. 240125 HAFNI
31. 240342 NORA ULVA
32. 240124 HAIKAL KAMIL
33. 240460 MUHAMMAD IQWAL MISWAR
34. 240667 HADI SAPUTRA
35. 240469 M.SIBRANSYAH
36. 240369 MUHAMMAD KHALIL
37. 240296 HASBI MAULANA
38. 240754 RIZKA FIDDYA
39. 240149 SUKMA HAYATI
40. 240316 FAZLI
41. 240122 ALFI NURA
42. 240211 MUHAMMAD IKRAM
43. 240486 PUTRI HANDAYANI
44. 240223 RIFKI
45. 240127 DESI ANDRIANI
46. 240409 AMNA NAFIS
47. 240087 ANANDA RISKI
48. 240778 JUNAIDI
49. 240166 RIZKY RAISAN
50. 240126 WAHYU SAPUTRA
51. 240367 FAIS SUBHAN
52. 240113 FAUZAN AZIMA
53. 240028 SYAUQI FARCHA
54. 240828 SULTHAN AL MUHYI
55. 240741 MUHAMMAD HAIKAL
56. 240333 PUTRI ELVINA
57. 240471 FAHRIL AGUSTIA
58. 240226 IMAM MAULANA
59. 240472 FARHAN RAHMATUL AZIZ
60. 240261 M.ALBAJURI
61. 240303 JUMADIL ARKAN
62. 240619 RIFKI SAPUTRA
63. 240550 M.FASHA ALVISAHRIN
64. 240257 MIKYAL A’LYA
65. 240176 MUHAMMAD FARHAN IRSA
66. 240256 MUNILA
67. 240428 M.SANAWIE AS
68. 240252 NAILUL MUNA
69. 240757 IKHSAN
70. 240186 RISKA AULIA
71. 240233 M DIAH
72. 240722 M.RIZKI NANDA
73. 240477 IRHAS
74. 240050 SYIFA ULKHAIRI
75. 240413 MUHAMMAD KAUTSAR
76. 240086 ANIS SARKIAH
77. 240509 NAURA NEZHIVA
78. 240085 YUYUN NAILUFAT
79. 240037 SYIFA URRIZA
80. 240066 M. IQBAL RIDWAN
81. 240499 MOHD FAIZUL MANANI
82. 240336 M RIZKY
83. 240683 RAUZATUL JANNAH
84. 240724 ZAKY FIRMAN DESH
85. 240783 YULHAM FHATIR
86. 240355 SYIFATUL ULA
87. 240238 ABU BAKAR
88. 240517 MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN
89. 240259 THILAL SUHAYLA
90. 240260 YUHANIZA
91. 240006 M.HAFIDH AZIZILLAH.M
92. 240231 MELLYZA AMELIA
93. 240012 MUHAMMAD FADHLULLAH
94. 240033 TEUKUAHMADMUHAJIR
95. 240472 MUHAMMAD FARID AZHARI
96. 240008 AINIYA RIZKIYA
97. 240231 MELLYZA AMELA
98. 240234 M. ZAKY AL-FARIQ
99. 240235 MUHAMMAD FARID AZHARI
100. 240681 MUHAMMAD FADHLULLAH
101. 240237 MUHAMMAD RIZKI RAHMADANA
102. 240238 ABU BAKAR
103. 240239 RAUZATUL JANNAH
104. 240003 RIFKI SAPUTRA

2. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN (S1)
NO NO UJIAN NAMA
1. 240178 FAUZUL MUTTAKIM
2. 240285 MASWANDI
3. 240583 RAHMIYANA
4. 240229 NAISAFIRA
5. 240351 EKA ZAHARA
6. 240422 WISNA AFRILIANA
7. 240128 NIA LOVI ZAHRA
8. 240240 AYUNDA SHALSABILA
9. 240334 NISAUL FITRI
10. 240096 MULIA FITRI
11. 240493 WILDATUL ULFIA
12. 240423 SIMEHATE
13. 240317 SYIFA RAHMITA
14. 240153 INDRA AGUSTIAN
15. 240352 NURUL HUDA
16. 240426 DIVYANA OLIVIA
17. 240091 SYIFAUL AULA
18. 240232 MUFAZZAL
19. 240706 SITTI BAIZURA
20. 240453 IRMA SAFITRI
21. 240302 REVA ELVIANI
22. 240408 ZUHRAFITRI
23. 240570 FATNA HAYATI
24. 240236 MAULIDIN
25. 240340 LUTHFIA HAYATI
26. 240206 SITI NURHALIZA
27. 240184 RIZQA RAYSALIA
28. 240429 KHAIRUL KHATAMI
29. 240074 AIDILA MAGHFIRAH
30. 240076 NUR INDAH
31. 240582 RAUDHATUL ILMI
32. 240238 UKHTINISA
33. 240106 AYU MAULINA
34. 240088 IZZATURIJA
35. 240090 ALYA
36. 240107 SITI SARAH HUMAIRA
37. 240053 SARDIYAH
38. 240421 ADLA
39. 240395 KHAIRUN NISA
40. 240489 SITI BALQIS
41. 240424 IRA ERISTIA
42. 240198 WAFIQ AZIZAH
43. 240013 RIFKIMAULANA
44. 240480 ALISSAMUNAWWARAH
45. 240137 AMIRA SOFIA BINTI MOHD FADZLI

3. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA ACEH (S1)
NO NO UJIAN NAMA
1. 240407 SARAH MAULANI
2. 240090 NUSWATUT TAHIRAH
3. 240565 MUHAMMAD AAL ALFARISYI
4. 240282 NAJWA FITRIA AKNIS
5. 240129 ZIKRA ANZILA
6. 240088 MARSYAKIRA
7. 240374 REFALINA
8. 240401 ZAHRATUL AINI
9. 240089 RAHMAH
10. 24215 MUHAMMAD NURHADI
11. 240014 ZAHRATUL WILDA
12. 240219 NADIA FITRIA
13. 240740 FAZILATUL HUSNI
14. 240473 M.ZAKY ALFARIQ
15. 240383 NURUL AINI
16. 240222 SUCI NABILA

FAKULTAS TEKNIK (FT)
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL (S1)
NO NO UJIAN NAMA
1. 240163 HAIKAL KAMAL
2. 240782 ARIS MUNANDA
3. 240382 PUTRI ANANDA
4. 240549 RIZKI TONIZAR
5. 240610 MUHAMMAD RAFI
6. 240624 AZIZAH
7. 240461 DARA ISLAMIAT
8. 240456 MUHAMMAD HANIF
9. 240308 JIHAN NASYIFA
10. 240344 SUCI RIZKIA
11. 240459 NUR SAFITRI BAHRI
12. 240034 MUHAMMAD AMRU
13. 240343 MUHAMMAD HAFIZ
14. 240300 HAQQAN YAKIN
15. 240266 M. MAHZAR ALFARIS
16. 240391 MAWADDAH
17. 240838 AHMAD BAYHAQI
18. 240387 TAQIYUL AZKIA

FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)
1. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1)
NO NO UJIAN NAMA
1. 240716 MAULIZAR
2. 240642 RAHMIATON
3. 240665 HUMAIRAH SAPUTRI
4. 240646 NURFAUZAH
5. 240643 NURUL JANNATI
6. 240664 NURUL FITRI
7. 241045 FITRI RAHMADANI
8. 240650 KHAIRUS SYIFAA
9. 240831 NURMALA
10. 240818 WULAN DARI
11. 240660 UMMI SALMA
12. 240452 SYARIFAH KHUMAIRA AZZAHARA
13. 240638 SILVIA RAHMI
14. 240749 SYAHRUL GUNAWAN
15. 240676 NURMALA INTAN
16. 240689 AZKA MAULIDA
17. 240748 SARWALIS AULIA
18. 240810 HIZBATUL AHDA
19. 240669 HILYATUL RAFIQAH
20. 240636 AYU NILAM CAHYA
21. 240587 FITRIANI
22. 240614 AYU NAFISA
23. 240654 MARKADINA
24. 240836 ARIFFUDDIN
25. 240714 ZULFAHMI
26. 240637 MULIA INDAH
27. 240589 NUR ANISA
28. 240688 NANDA AFFIANI
29 240713 RISKA SAFRAWATI
30. 240639 MUHAMMAD RIKI
31. 240568 ZULFAHMI
32. 240647 NURUL AZLINA
33. 240640 LISNANDA WATI
34. 240663 SYAHRIL FURQAN
35. 240641 SRI WAHYUNI
36. 240659 NUR AZIZAH
37. 240675 PUTRI NADIA
38. 240707 NURUL AMIRA
39. 240490 MUHAMMAD ISRAL
40. 240645 REFA LINA
41. 240666 NUR SYAZWANA
42. 240652 MAWADDAHTUR RAHMAH
43. 240651 ZAHRATUL IZAMI
44. 240454 SHAYLA NAZWA
45. 240674 SUWAIBAH
46. 240694 ULLYA ANNISA
47. 240644 WILDA AFRA
48. 240657 ZUHRATUL RAHMI
49. 240491 M IKHSAN AMRULLAH
50. 240656 NURUL ZAHRA

2. PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (S1)
NO NO UJIAN NAMA
1. 240662 RIFQIANI
2. 241056 ICA FARADILA
3. 240649 ASMURAYANI

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *